Kategórie
Excel

Rozdelenie textu do viacerých buniek v EXCELi

Ako rozdeliť text v jednej bunke do viacerých v tabuľkovom editore ako je Excel? Dá sa to. Predstavte si, že máte menný zoznam, pričom meno a priezvisko je v jednej bunke a vy ich potrebujete rozdeliť do viacerých buniek. Pýtate sa ako na to ?

Kategórie
HTML

3. Rozširujeme náš kód

V predchádzajúcej časti sme si ukázali základnú štruktúru HTML dokumentu. Kód ktorý sme si doposiaľ ukázali je dobrý maximálne na vysvetlenie štruktúry HTML dokumentu.

Kategórie
HTML

2. Základná štruktúra HTML

HTML využíva značky príkladom značky je <a> . Kedže sa jedná o párovú značku, musí byť uzavretá paŕom so spätným lomítkom </a>. Správny zápis teda vyzerá takto <a></a>.

Kategórie
HTML

1. Úvod do HTML

HTML – Hypertext Markup Language je značkovací jazyk, ktorý sa používa pri vytváraní internetových stránok. Momentálne sa používa HTML 5 a práve ním sa budeme zaoberať.

A teda internetovú stránku si môžeme predstaviť ako textový súbor v ktorom pomocov HTML značiek je zadefinovaná štruktúra a obsah stránky. Jediným rozdielom medzi textovým súborom .txt a internetovou stránkou .html je predovšetkým v prípone a preto si pri práci s HTML vystačíme aj s jednoduchým textovým editorom. Avšak pre ďalšiu prácu prácu odporúčam editor so zabudovanou podporou pre syntax ako je napr freeware PSpad alebo NoetePad++.