Vybrané slová po P

Zoznam vybraných slóv po P podľa pravopisu slovenského jazyka sa určite hodí každému žiakovi, ale určite nebude na škodu ani nám dospelím. Pozrite si celý zoznam. pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa, pyré,...

Vybrané slová po M

Zoznam vybraných slóv po M podľa pravopisu slovenského jazyka sa určite hodí každému žiakovi, ale určite nebude na škodu ani nám dospelím. Pozrite si celý zoznam. my, mykať sa, mýliť sa, myslieť, myšlienka, myseľ, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať,...

Vybrané slová po B

Zoznam vybraných slóv po B podľa pravopisu slovenského jazyka sa určite hodí každému žiakovi, ale určite nebude na škodu ani nám dospelím. Pozrite si celý zoznam. by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok,...