Vybrané slová po P

Zoznam vybraných slóv po P podľa pravopisu slovenského jazyka sa určite hodí každému žiakovi, ale určite nebude na škodu ani nám dospelím. Pozrite si celý zoznam. pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa, pyré,...

Vybrané slová po M

Zoznam vybraných slóv po M podľa pravopisu slovenského jazyka sa určite hodí každému žiakovi, ale určite nebude na škodu ani nám dospelím. Pozrite si celý zoznam. my, mykať sa, mýliť sa, myslieť, myšlienka, myseľ, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať,...

Vybrané slová po B

Zoznam vybraných slóv po B podľa pravopisu slovenského jazyka sa určite hodí každému žiakovi, ale určite nebude na škodu ani nám dospelím. Pozrite si celý zoznam. by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok,...

Odkiaľ zadarmo obrázok pre Vaš web?

Nqinx patrí k najpopúlarnejším web serverom na svete. Preto je hojne používany aj pri veľkých projektoch. Najčastejšie sa využíva ako web server a reverzná proxyna. Dnes si ukážeme ako ho nainštalovať na Ubuntu 18.04. Inštalácia Nqinq sa bežne nachádza v repozitároch...

Nqinx web server na Ubuntu 18

Nqinx patrí k najpopúlarnejším web serverom na svete. Preto je hojne používany aj pri veľkých projektoch. Najčastejšie sa využíva ako web server a reverzná proxyna. Dnes si ukážeme ako ho nainštalovať na Ubuntu 18.04. Inštalácia Nqinq sa bežne nachádza v repozitároch...

Ako vymazať staré kľúče z Putty

Poznáme to všetci. Niekedy je proste najlepšie nainštalovať mašinu na novo. Čas Vás tlačí, lebo Vám ide serial a chete si ho pozreť prihlásený cez noťas na budúcom serveri. Zapnete Putty prihlásite sa a v tom to príde. Nejaka hláška ktorá vraví, že sa Vám...

Ako zistiť či môj Ubuntu server nie je hackuty – vol. 1

Nočnou morou každého administrátora je, že niekto získa jeho roota. Presne k tomuto účelu slúži software, ktorý si so sebou nesie príznačne meno rootkit. Jedná sa o škodlivý software, ktorého úlohou je získať administrátorské práva. Od čias prvého rootkitu už prešla...

Ako na mount NTFS particie v Ubuntu server 20.04 LTS

Chcete pripojiť k svojmu Ubuntu Windowsácku partíciu NTFS pernamentne? V tomto článku si ukážeme ako na to. 1. Najprv je potrebné si nainštalovať driver, ktorý nám umožní čítať a zapisovať do NFTS repartície. Spravíme tak pomocou príkazu: sudo apt-get install ntfs-3g...

Nastavenie statickej IP adresy v Ubuntu 20.04 LTS Server

Ubuntu server používa netplan na konfiguráciu sieťových zariadení. Cesta ku konfiguračnému súboru yaml je /etc/netplan/00-installer-config.yaml 1. Najprv je potrebné zistiť názov sieťového zariadenia, použíjeme na to príkaz : ip a 2. Je potrebné overiť, či CloudInit...

Rozdelenie textu do viacerých buniek v EXCELi

Ako rozdeliť text v jednej bunke do viacerých v tabuľkovom editore ako je Excel? Dá sa to. Predstavte si, že máte menný zoznam, pričom meno a priezvisko je v jednej bunke a vy ich potrebujete rozdeliť do viacerých buniek. Pýtate sa ako na to ? označte si výber, ktorý...

Vybrané slová po B

Zoznam vybraných slóv po B podľa pravopisu slovenského jazyka sa určite hodí každému žiakovi, ale určite nebude na škodu ani nám dospelím. Pozrite si celý zoznam. by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok,...

Odkiaľ zadarmo obrázok pre Vaš web?

Nqinx patrí k najpopúlarnejším web serverom na svete. Preto je hojne používany aj pri veľkých projektoch. Najčastejšie sa využíva ako web server a reverzná proxyna. Dnes si ukážeme ako ho nainštalovať na Ubuntu 18.04. Inštalácia Nqinq sa bežne nachádza v repozitároch...

3. Rozširujeme náš kód

3. Rozširujeme náš kód

V predchádzajúcej časti sme si ukázali základnú štruktúru HTML dokumentu. Kód ktorý sme si doposiaľ ukázali je dobrý maximálne na vysvetlenie štruktúry HTML dokumentu. <html> <head> </head> <body> </body> </html> Keď uvedený kód...

2. Základná štruktúra HTML

2. Základná štruktúra HTML

HTML využíva značky príkladom značky je <a> . Kedže sa jedná o párovú značku, musí byť uzavretá paŕom so spätným lomítkom </a>. Správny zápis teda vyzerá takto <a></a>. Značky poznáme párové a nepárové. Základna štruktúra dokumentu HTML HTML...

1. Úvod do HTML

1. Úvod do HTML

HTML - Hypertext Markup Language je značkovací jazyk, ktorý sa používa pri vytváraní internetových stránok. Momentálne sa používa HTML 5 a práve ním sa budeme zaoberať. A teda internetovú stránku si môžeme predstaviť ako textový súbor v ktorom pomocov HTML značiek je...