Kategórie
Linux

Samba v Linuxe Ubuntu a Debian

Ukážeme si ako vytvoriť smb shares na linuxovom serveri bežiacom pod Ubuntu. V našom tutoriály použijeme Ubuntu 18.04 LTS.

Nainštalujeme tasksel a pomocou neho samba server, následne si zálohujeme konfigurák smb.conf a očistíme ho od komentárov:

$ sudo apt install tasksel
$ sudo tasksel install samba-server
$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
$ sudo bash -c 'grep -v -E "^#|^;" /etc/samba/smb.conf_backup | grep . > /etc/samba/smb.conf'

Vytvoríme nového používateľa pomocou príkazu:

$ sudo adduser sambauser

A vyplníme všetky požadované údaje. Následne vytvoríme novú skupinu používateľov a pridáme nášho používateľa do nej.

$ sudo groupadd samba
$ sudo usermod -aG samba sambauser

Samba má vlstný manažment používateľov, ale používateľ musí existovať aj v systéme. Preto je potrebné vytvoriť rovnomenné používateľa aj pomocou príkazu:

$ sudo smbpasswd -a sambauser

New SMB password: 
Retype new SMB password: 
Added user sambauser.

Následne potrebujeme vytvoriť zložku, ktorú použijeme ako zdieľaný priečinok a pridať skupine oprávnenia ju používať

$ sudo mkdir /media/samba/
$ sudo chgrp samba /media/samba

Nastal čas editovať konfiguráčný súbor. Spravíme tak v editore nano:

$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

Na koniec súboru pridáme:

[Disk]
  path = /media/samba
  valid users = @samba
  guest ok = no
  writable = yes
  browsable = yes
  • [Disk] – názov zdieľaného disku
  • path – cesta k zdieľanej zložke v Linuxe
  • valid users – za zavináčom je názov skupiny používateľov, ktorý sú oprávnený pristupovať k disku

Dôležité je tiež aby v konfiguračnom súbore bola položka workgroup = zhodná s Vašou pracovnou skupinou. Vo Windows 10 a ostatných je defaultne nastavený na WORKGROUP. Ak Váš workgroup vo WIN má iný názov tak ho zmente.

Nakoniec je potrebné reštartovať sambu pomocou príkazu:

$ sudo service smbd restart

Samba a Webmin / Virtualmin

Pokiaľ používate sambu spolu s Webminom bez týchto príkazov sa k smb nepripojite:

$ firewall-cmd --permanent --add-service=samba
$ firewall-cmd --reload

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *