Kategórie
Linux

Základné a najpoužívanejšie príkazy pre Linux Ubuntu a Debian

Prinášam niekoľko základných príkazov, ktoré sa môžu hodiť pri práci s vašim Ubuntu serverom. Cieľom tohto článku je vytvoriť zoznam najpoužívanejších príkazov pre Ubuntu, alebo Debian.

Používateľské práva

 • sudo príkaz -používateľ získa oprávnenia roota na vykonanie určitého príkazu
 • sudo -i – používateľ sa stane rootom, kým sa neodhlási zo systému, alebo neukončí reláciu
 • exit – ukončenie relácie, používateľ sa stane opäť bežným používateľom

Použivatelia a skupiny

 • sudo less /etc/passwd – zobrazí výpis používateľov, výpis ukončíme písmenom q
 • sudo adduser menopouzivatela – vytvorí nového používateľa
 • sudo groupadd nazovskupiny – vytvorí novú skupinu
 • sudo usermod -aG skupina pouzivatel – pridá používateľa do skupiny
 • sudo chown -R :skupina /adresar – nastaví vlastníctvo adresáru skupine

Práca so sieťou

Informácie o IP adresách a sieťových kartách

 • ip addr show – zobrazí IP adresu vo formáte v4 a v6
 • ip a – skrátený zápis príkazu vyššie
 • hostname -I – vypíše hostname
 • ip ro – skvelý príkaz vráti hneď niekoľko informácií a to gateway, názov sieťového zariadenia, spôsob akým je tomuto zariadeniu pridelená IP adresa a teda ručne (static), alebo pomocou dhcp servera a ip adresu zariadenia
 • sudo ifconfig nazov_zariadenia down – vypne sieťove zariadenie, názov zariadenia zistíte pomocou príkazu ip ro
 • sudo ifconfig nazov_zariadenia up – ho vráti naspäť do hry

Práca s diskami resp. s nosičmi dát v Linuxe

Informácie o nosičoch

Pomocov lbsk

Príkaz lbsk slúži na zobrazenie nosičov dát v PC. Rozlišuje niekoľko typov zariadení a to disk – disk, part – partícia, rom -cd/dvd mechaniky, loop – pseudo zariadenie. Okrem týchto informácií príkaz vo výpise zobrazí veľkosť v MB, alebo adresu v systému, ku ktorej je zariadenie mountnuté.

 • sudo lsblk -vypíše zoznam všetkých diskov, mechaník, partícií a loopov
 • sudo lsblk -e7 – vypíše zoznam všetkých fyzických diskov, mechaník a partícií, teda bez loop zariadení
 • sudo lsblk -e7 -e11 – len disky a particie
 • sudo lsblk –scsi – vypíše disky a romky, ich výrobcu, model, rev. č. a spôsob pripojenia napr. sata, usb

Pomocou fdisk

fdisk tiež slúži na prácu s diskami avšak jeho výpis je dosť rozsiahli a niekomu sa preto môže zdať ťažko čitateľní. Avšak patrí do skupiny bez ktorých to proste nejde. Vďaka fdisku zistíte veľkosť v MB, b, počet sektorov, typ disku, partície ktoré obsahuje, súborový systém

 • fdisk – l – zobrazí všetky zariadenia a informácie o nich
 • fdisk – l /nazov/zariadenia (napr. fdisk- l /dev/sdb) – vypíše info, ale iba o danom konkrétnom zariadení

Pomocou blkid

 • blkid – zobrazi UUID, ktoré sa používa pri mountnutí partície, typ súborového systému, názov disku …

Dočasné pripojenie disku

V Linuxe sa pripájajú disky k určitému adresáru. Pre tento účel sa zväčša používajú adresáre /mnt alebo /media

 • sudo mount /nazov/particie /adresar/adresar – názov partície zistíme pomocou príkazu príkazu lbsk

Trvalé pripojenie disku

Robí sa v súbore /etc/fstab.

 • sudo nano /etc/fstab – otvorí súbor v ktorom sú uložené disky, ktoré sa majú pripojiť pri štarte systému

do súboru zapíšeme :

UUID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /adresar  auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0

za xxxx... vložíme uid ktoré sme zistili pomocou príkazu blkid a za adresár miesto kde sa ma disk mountnuť. Správnosť zápisu otestujeme pomocou príkazu:
 • sudo mount -a – ak je zápis v súbore správny disk bude mountnuty, môžete systém reštartovať. Pozor bez testu je lepšie nereštartovať.cd

Nástroje na prezeranie súborov a Logov

 • tail -n 50 /adresar/subor.log – zobrazí 50 posledných záznamov z log súboru
 • tail -f /adresar/subor.log – zobrazí logy a ich zoznam bude aktualizovať v reálnom čase, proces vypnete pomocou ctrl + c
 • tail -n 50 /adresar/subor.log | grep 198.51.100.1 – zobrazí 50 riadkov na ktorých sa vyskytuje 198.51.100.1, grep možno použiť aj s inými parametrami ako napr. s -f

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *